נספח 1 להליך תחרותי – מסמך בקשה לקבלת זיכיון – הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות

נספח-1-להליך-תחרותי-מסמך-בקשה-לקבלת-זיכיון-הקמה-והפעלת-מעבדה-לחדשנות קובץ להורדה