טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם

12.12.2022-שאלון-נתוני-תאגיד-לבחינת-עמידה-בתנאי-הסף-להגשה-למסלול-מופת_0 קובץ להורדה