הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5)

12.02.2023-הצעה-לתוכנית-לפיתוח-הון-אנושי-עבור-התעשייה-עתירת-הידע-אשכול-1-עד-5 קובץ להורדה