תוצאות סקר חברות- רשות החדשנות 12.23

תובנות-ראשוניות-מסקר-חברות-17122023 קובץ להורדה