תעשייה מסורתית – סוגיית פטור מתמלוגים 2017

פטור מתמלוגים.תעשייה_מסורתית קובץ להורדה