קנין רוחני

קניין-רוחני-מדריך-ליזמ.ת-המתחיל.ה קובץ להורדה