פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 6.05.2019

%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94--2019%2005%2006 קובץ להורדה