פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 3.9.2023

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-03.09.2023 קובץ להורדה