פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 23.10.2023

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-23.10.2023 קובץ להורדה