פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 21.09.2023

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-21.09.2023 קובץ להורדה