‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 13.08.2023

‏‏פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-13.08.2023 קובץ להורדה