פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 03.09.2023

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-03.09.2023 קובץ להורדה