פרוטוקול החלטות בכתב מתאריך 22.11.2023

פרוטוקול-החלטות-בכתב-22.11.2023-סופי-לפרסום קובץ להורדה