פרוטוקול החלטות בכתב מתאריך 22.1.2024 — copy-of

פרוטוקול-החלטות-בכתב-22.01.2024-סופי-לפרסום קובץ להורדה