נייר עמדה – חשש מהתפצלות ההייטק הישראלי מהמגמות העולמיות וכיווני פעולה אפשריים

נייר עמדה של רשות החדשנות קובץ להורדה