מכתב מדיניות – משבר כוח האדם בתעשיית ההייטק בישראל

מכתב מדיניות לרשות החדשנות קובץ להורדה