מחקר על תרומת המדען הראשי – דו”ח מסכם, חלק 2

מחקר על תרומת המדען הראשי - דוח מסכם, חלק 2 קובץ להורדה