מחקר על תרומת המדען הראשי – דו”ח מסכם, חלק 1

מחקר על תרומת המדען הראשי - דוח מסכם, חלק 1 קובץ להורדה