מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל – Intellectual Capital

מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital קובץ להורדה