חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013

חוזר.זמנים2013 קובץ להורדה