חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית

חוזר.עוטףעזה קובץ להורדה