חוזר – עדכון תקרות שכר לעובדי מו”פ

חוזר.עידכון הוצאות קובץ להורדה