חוזר – התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016

חוזר.יוני15 קובץ להורדה