חוזר – הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

חוזר.הקמת רשות קובץ להורדה