חוזר – היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב”ה בגזברות משרד התמ”ת

חוזר.מרכבה קובץ להורדה