חוזר – הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע”ר

חוזר.מקדמה קובץ להורדה