השפעת התמיכה הממשלתית במו”פ תעשייתי על המשק הישראלי

השפעת התמיכה הממשלתית במופ תעשייתי על המשק הישראלי קובץ להורדה