הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו”פ

חוזר מדען. הגשה מקוצרת.תעשייה_מסורתית קובץ להורדה