הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות – 30.07.2018

הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018 קובץ להורדה