הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות – 16.09.2018

הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018 קובץ להורדה