דוח פעילות התוכנית לשנת 2015 – התכנית להשבת אקדמאים

דוח פעילות התוכנית לשנת 2015 – התכנית להשבת אקדמאים קובץ להורדה