דוח פעילות התוכנית לשנת 2014 – התכנית להשבת אקדמאים

דוח פעילות התוכנית לשנת 2014 - התכנית להשבת אקדמאים קובץ להורדה