דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה

דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה קובץ להורדה