דוח הרגולציה בתחום הרכב האוטונומי 10.11.2020 (English)

Autonomous Vehicle Policy Framework- קובץ להורדה