דוח הביומד השנתי של IATI

דוח הביומד השנתי של IATI בשיתוף רשות החדשנות קובץ להורדה