דוחות על מצב כספי 2020 – רשות החדשנות

דוחות על מצב כספי 2020 קובץ להורדה