מכרז פומבי דו שלבי מס' 02/2017 להסבת מערכת הליבה של רשות החדשנות לטכנולוגיית NET

תאריך אחרון להגשה

31/10/2017

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מפעילה מערכת מידע מרכזית הכתובה בטכנולוגית PowerBuilder. רשות החדשנות מעוניינת להסב את קוד המערכת לקוד עדכני בטכנולוגית .Net לשם כך רשות החדשנות מעוניינת לפנות לספקים שברשותם ניסיון וידע טכנולוגי להסבה אוטומטית של קוד המערכת.