ALTIA

טכנולוגיות מתקדמות ליישומי לייזר לתעשייה

MDM

מערכות מדידה מרובת משתנים ומימדים לתעשיית המוליכים למחצה

LAMP

פיתוח תהליכים, כלי תכנון וסימולציה של עיבוד חומרים בלייזר באמצעות תא רובוטי לאתר המאגד

VCSEL

תשתיות תכנון וייצור של לייזרים אנכיים לשימוש במערכות מתקדמות שותפים מהתעשייה: SCD ,Nvidia (Mellanox) ,Civan, Accubeat, Galilשותפים מהאקדמיה: האוניברסיטה העברית, הטכניוןתחילת פעילות: 1.1.2021