שותפים מהתעשייה: SCD ,Nvidia (Mellanox) ,Civan, Accubeat, Galil
שותפים מהאקדמיה: האוניברסיטה העברית, הטכניון
תחילת פעילות: 1.1.2021