שינוי נהלי התקצוב והדיווח ברשות החדשנות

כחלק מהרצון לייעל את אופן הדיווח שלכם לרשות החדשנות, להקל על תהליך קבלת המענקים בפועל, ולהבהיר הגדרות מעורפלות, עשינו שינויים דרסטיים בנהלי התקצוב והדיווח ואנו שמחים לעדכן אתכם בשינויים שיכנסו לתוקף עבור בקשות שיוגשו החל מ1 לנובמבר 2020. הנה עיקרי הדברים (אבל כמובן שהמידע המלא מופיע בנוהל ויש להתייחס אליו):

 

 

איפה נעשה שינוי? הנוהל הישן (נוהל 200-03)
תקף לבקשות שיוגשו עד 31.10.2020
הנוהל החדש (נוהל 200-02)
תקף לבקשות שיוגשו מ-1.11.2020
ניהול מסמכי הנהלת החשבונות כאשר אין שימוש
במערכת ERP
נדרשת חותמת “שייך למופ אין צורך בשימוש בחותמת.
מקום ביצוע פעילות מו”פ לא הוכרה עבודה מהבית מוכרת עבודה מהבית!
תוספת עבור אזור עדיפות לאומית לא הייתה קיימת הגדרה ברורה ניתנת תוספת כאשר רוב כוח אדם וקבלני המשנה נמצאים באזור בעדיפות לאומית.
נוסחת חישוב אחוז תעסוקה של עובד – בפרוייקט שקיבל מענק

נסביר באמצעות דוגמה:
אם בעבר עובדת בשם טלי, עבדה בחודש 100 שעות שמתוכן 24 שעות הוקדשו לפרוייקט שקיבל מענק.

לקחה יום מחלה ששווה 8 שעות, אז החברה קיבלה בגינה מענק עבור 22.2 שעות.

כיום אם טלי, תעבוד בחודש 100 שעות, מתוכן 24 שעות יוקדשו לפרוייקט שקיבל מענק, ובנוסף היא תיקח יום מחלה ששווה 8 שעות, החברה תקבל בגינה מענק עבור 24 שעות
מועדי דיווח תקופתיים להגשה במהלך תקופת ביצוע הפרוייקט (שמיד אחריהן מקבלים חלק יחסי במענק) פעם ברבעון אם זה לא דחוף לקבל את החלק היחסי במענק, אפשר גם להגיש פעמיים בשנה (אבל לא פחות).
הדד-ליין להגשת דיווח תקופתי (מהרגע שהתקופה הסתיימה) עד 30 יום עד 60 יום
מספר הגשות מקסימלי של דוח הוצאות תקופתי (עבור תקופה אחת) ללא הגבלה 1
הכרה בהוצאות ששולמו בפועל עד 60 יום מסיום התיק. עבור קבלני משנה בלבד עבור כלל סעיפי ההוצאה
אחוז תקרת שכר מנכ”ל מקסימלי
  • מנכ”ל- 50%
  • מנכ”ל חברת מו”פ- 75%
  • מנכ”ל חברה מתחילה- 100%
  • מנכ”ל- 75%
  • מנכ”ל תאגיד הזנק – 100%
גובה מקסימלי עבור הוצאות קבלני משנה חו”ל ללא הגבלה 50% מגובה התקציב
תקרת קבלני משנה לא הייתה קיימת הגדרה ברורה 200 ₪ לשעה ועד 185 שעות עבודה בחודש.
יועץ מומחה לא הייתה קיימת הגדרה בנוהל הוספנו מדרגת שכר גבוה יותר עבור קבלן משנה שהינו העסקת יועץ מומחה
הגשת דוחות עבור קב”מ שתקציבו מעל 30% מתקציב התיק נדרש לא נדרש
הכרה ברווח של קבלן ברמת מגיש בקשה יוכר בגובה 20% לא יוכר.
עלות מינימלית של ציוד ומספר מקסימלי של פריטי ציוד שיוכרו    
אחוז פחת (ציוד) 33%

33%

100% – במקרה של פיילוט

הכרה בהוצאות התאמת מוצר והוצאות על תיקוף שוק לא הוכרו יוכרו עד 5,000 ש”ח
תקציב מקסימלי עבור נסיעות לחו”ל בבקשות שת”פ בינלאומי 20,000 30,000
הכרה בהוצאות רכישת מערכת שעות ומשימות ממוחשבת לא הוכרו יוכרו עד 5,000 ש”ח
הכרה עבור הוצאות פטנטים עד 5 פטנטים ובעד 140,0000 ₪ יוכרו 100% מההוצאות
האם כל בקשה לשינויים בתיק דורשת אישור ועדת מחקר? כן

כן, מלבד הבקשות הבאות שלא דורשות אישור ועדת מחקר:

  • הזזה/ הארכה/ קיצור תקופה- עד 5 חודשים.
  • העברות בין סעיפים תקציביים – עד 15% מסה”כ תקציב.
האם ניתן להגיש דיווחים תקופתיים שכוללים שינויים בסעיפי התקציב? לא ניתן ניתן להגיש דיווחים עם שינויים של עד 15% בתוך סעיף תקציבי ספציפי.
 

עד כאן עיקרי השינויים, אבל הם לא מחליפים את הנוהל המקורי כי במידה וההסבר לעיל סותר את הנוהל – הנוהל הוא הקובע. ולכן חובה לקרוא את הנוהל שרלוונטי לכם:  

מגישים בקשה עד ה31.10.2020?
חל עליכם הנוהל הישן 200-03 נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע

מגישים בקשה החל מ1.11.2020?
חל עליכם הנוהל החדש 200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע