חברות ויזמים יקרים, 

מדריך זה מוגש לפניכם במטרה להנגיש ולהקל עליכם את מילוי קובץ תקציב הבקשה שנדרש בזמן הגשת בקשת המו”פ לרשות החדשנות. 

קובץ תקציב הבקשה מותאם למסלולים השונים של רשות החדשנות והוא בהתאם לנוהל מס’ 200-02: ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.    

המדריך בנוי לפי סדר הגיליונות שבקובץ תקציב הבקשה.    

בהצלחה!  
רשות החדשנות

_________________

תוכן עניינים

מילוי גיליון ראשי – פרטים כלליים וריכוז הוצאות > 

מילוי גיליון כח אדם-שכר > 

מילוי גיליון חומרים >

מילוי גיליון קבלני משנה > 

מילוי גיליון ציוד > 

מילוי גיליון התאמת מוצר ותיקוף שוק 

מילוי גיליון שונות ופטנטים > 

מילוי גיליון ציוד ייעודי 

מילוי גיליון שיווק > 

_____________________

1

2

שימו לב! אם החברה מבקשת תקציב עבור עובד מו”פ של החברה, יש לבחור בקוד שכר בהתאם לנוהל 200-02.  
אם החברה מבקשת תקציב עבור עובד חיצוני (תחליף כ”א שמשכורתו בחשבונית) ומקום עבודתו מתבצע באתר החברה, יש לבחור בקוד שכר בהתאם לנוהל 200-02.  
אם החברה מבקשת תקציב עבור עובד חיצוני (תחליף כ”א) שעיקר עבודתו לא מתבצע באתר החברה, יש לרשום זאת תחת קבלן משנה (נמצא בגיליון “קבלני משנה”).   

3

4

5

6

7

8

9

להורדת המדריך בקובץ PDF > 

*המדריך נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

__________

יש לכם שאלות נוספות? זקוקים לעזרה בהגשת הבקשה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למוקד הלקוחות

בהצלחה!