עם הגעת תקופת הביצוע לסיומה, עליכם להגיש מסמכי סגירה. המסמכים עצמם מופיעים באזור האישי שלכם באתר רשות החדשנות, כדי לפשט את התהליך, הוספנו הסבר שיעזור לכם בתהליך.

לפני שנתחיל כמה הערות שחשוב לדעת: 

בואו נעבור על רשימת הטפסים הרלוונטיים ונסביר באמצעותם את אופן המילוי וההגשה:

  1. טופס דיווח כספי סופי
  1. נספח חוות דעת רואה החשבון המבקר של החברה
  1. דוח טכני מסכם
  1. הצהרה על סיום תכנית

מילוי מסמכי הסגירה יתבצע על פי נוהל 200-02 של רשות החדשנות: ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.

בכל שאלה, ניתן לפנות למחלקת ביקורת במייל: Sgira@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157969.