חברות ויזמים יקרים,  

מוגש לפניכם מדריך עזר למילוי דיווחי תמלוגים באזור האישי.  

על פי סעיף 21 לחוק החדשנות, חברה שקיבלה מענק מרשות החדשנות מחויבת בדיווח ותשלום תמלוגים עבור הכנסותיה ממוצרים המתבססים על הידע שבזכותו קיבלה מימון מהרשות.

במדריך זה תוכלו למצוא הסבר על חובת דיווח התמלוגים וסיוע בהגשת הדיווח באזור האישי. תוכלו לקרוא בהרחבה על נהלי קרן תמורה כאן.  

בהצלחה
רשות החדשנות

__________

תוכן עניינים 

חובת דיווח ותשלום תמלוגים >

דגשים לדיווח > 

אופן הגשת דיווח תמלוגים >

__________

1

החברה נדרשת להגיש דיווחי תמלוגים לקרן תמורה מרגע שנרשמות הכנסות הקשורות למוצר הנתמך או מסיום התיק (אם מדובר בתיק ראשון בתוכנית), המוקדם מביניהם:

 1. עבור המחצית הראשונה של השנה (חודשים ינואר-יוני), יש להגיש דיווח עד 1.9 של אותה שנה. אם היו לחברה הכנסות החייבות בתשלום תמלוגים – חובה לשלם אותם עד לאותו התאריך.
 2. עבור המחצית השנייה של השנה (חודשים יולי-דצמבר), יש להגיש דיווח עד 1.3 של השנה העוקבת. אם היו לחברה הכנסות החייבות בתשלום תמלוגים – חובה לשלם אותם עד לאותו התאריך.

מתי יש לשלם תמלוגים?

תשלום התמלוגים הוא מרגע שנרשמות הכנסות הקשורות למוצר הנתמך או מסיום התיק (אם מדובר בתיק ראשון בתוכנית) – המוקדם מביניהם.

אם היו הכנסות לפני סיום התיק, יש לדווח עליהן ולשלם תמלוגים החל מהמחצית שבה נרשמו ההכנסות. את התשלום יש להעביר בש”ח (ולא בדולרים) עד המועד הקובע לדיווח.

איך משלמים תמלוגים?

תמלוגים יש להעביר לפרטי חשבון הבנק של קרן תמורה. בזמן הגשת הדיווח יש לצרף אסמכתא שמעידה על התשלום.

פרטי חשבון הבנק של קרן תמורה:
חשבון מס’ 0248307
על שם: הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – קרן תמורה
בנק הדואר (מספר 09)
מספר סניף: 001
IBAN: IL790090010000000248307

2

 1. דיווח התמלוגים מתבצע ברמת תוכנית (ולא תיק). כלומר, כאשר מגישים מספר בקשות למענק מהרשות, הרשות יוצרת לחברה תוכנית הכוללת את כל הבקשות המסתמכות על אותו הידע. כל בקשה כזו הופכת, לאחר אישורה, לתיק. המשמעות היא שתיקים שמשויכים לאותה תוכנית, ערבים להחזר המענקים אחד של השני.
 2. בדיווח יש לכלול נתונים שהיו בתקופת המחצית בלבד ובהתאם לרישום בדוחות הכספיים של החברה. אין לדווח נתונים שנתיים.
 3. אם אין לחברה הכנסות בזכות אחת מהתוכניות שלה, על החברה להגיש דיווח תמלוגים ולציין כי אין לה הכנסות הקשורות לתוכנית ואת הסיבה לכך. 
 4. חברות שסכום התמלוגים לתשלום שלהן (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) נמוך מ-5,000 דולר במחצית הראשונה של שנת הדיווח, יגישו עד לתאריך 1.3 של השנה העוקבת לשנת הדיווח את שני הדיווחים יחד (כולל תשלום אם היה צורך):
  • דיווח תמלוגים עבור המחצית הראשונה של שנת הדיווח (חודשים ינואר-יוני).
  • דיווח תמלוגים עבור המחצית השנייה של שנת הדיווח (חודשים יולי-דצמבר). 
 5. אם לחברה יש חוב לתשלום, עליה לשלם את חובה ולשלוח אסמכתא של התשלום לכתובת המייל של רפרנט החברה.
 6. הצהרת הנהלה – יש להגיש במסגרת הדיווח המבוקר למחצית השנייה (נפתח אוטומטית במערכת).
 7. יזמים בעלי תיק במסלול תנופה בלבד, פטורים מהגשת חוות דעת רואה חשבון.
 8. חברות חממה חייבות בדיווח תמלוגים מסיום תקופת התיק האחרון במסגרת החממה. אם לחברה יש הכנסות עוד קודם לסיום תקופת החממה, עליה לשלוח לרפרנט שלה מקרן תמורה את הדיווח במייל והרפרנט יעדכן את הפרטים במערכת.
 9. אין בקבלת דיווחי התמלוגים אישור לנכונות הנתונים. הרשות רשאית לבצע ביקורות תמלוגים לפי שיקול דעתה.
 10. חברה שהצהירה והגישה בקשה לסגירת תוכנית מסיבת כישלון, מחויבת להמשיך ולדווח תמלוגים עד לקבלת אישור בכתב מקרן תמורה הפוטר אותה מהמשך הגשת דיווחים.
 11. לאורך כל פעילותכם מול רשות החדשנות בנושא תמלוגים, רפרנט מחלקת קרן תמורה זמין לכם לכל שאלה. את פרטי הקשר של הרפרנט האישי אפשר למצוא באזור האישי, תחת הלשונית “תמלוגים”.
 12. אם נתקלתם בתקלה טכנית בכניסה לאזור האישי, יש לפנות לתמיכה הטכנית דרך “צרו קשר” בדף הראשי באתר הרשות.

3

שימו לב! יש להקפיד על מילוי כל השדות הנדרשים. אי מילוי כל השדות יוביל לדחייה של הטופס על ידי רפרנט החברה בקרן תמורה והוא ייחשב כטופס שלא הוגש.

מילוי דיווח מחצית ראשונה:

הדיווח מתבצע באמצעות “טופס דיווח תמלוגים” הנמצא באזור האישי באתר רשות החדשנות. 

1. יש ללחוץ על לשונית “פעולות” בסרגל העליון באזור האישי ולבחור ב”דיווח תמלוגים”. אפשר להגיע למסך זה גם דרך סרגל “פעולות נפוצות” הנמצא בתחתית המסך הראשי של האזור האישי.

2. לאחר בחירה באפשרות זו, ייפתח מסך בו יופיעו הנחיות למילוי הטופס וכן כל המסמכים הדרושים להגשת הדיווח:

3. לאחר לחיצה על כפתור “להגשת הדיווח” יש לבחור את התקופה עליה תרצו לדווח.

שימו לב! יש לבחור את תקופת הדיווח על פי סדר כרונולוגי:

4. לאחר בחירת התקופה עליה אתם רוצים לדווח ולחיצה על כפתור “בואו נתחיל”, יעלה הטופס המקוון אותו יש למלא בקפידה תוך התייחסות לכלל הסעיפים הנדרשים:

א. כותרת:

יש לרשום כותרת לדיווח. הכותרת היא לשימוש אישי של החברה ולצורכי המעקב שלה.

ב. פירוט תוכניות:

המערכת תציג את כלל התוכניות הפעילות בחברה שמחויבות בדיווח תמלוגים ועליכם לציין אם לחברה יש הכנסות או לא עבור אותה תוכנית (יש לשים לב שממלאים דיווח לכל התוכניות). שימו לב! התוכנית כוללת את כל התיקים ששויכו לתוכנית.

שימו לב! יש למלא אחוז תמלוגים נפרד עבור הכנסות מייצור בארץ ואחוז תמלוגים מוגדל עבור הכנסות מייצור בחו”ל. כמו כן, יש לשים לב כי מדובר בייצור בחו”ל ולא ייצוא לחו”ל.

ג. סיכום הנתונים בדיווח זה:

חלק זה נעשה אוטומטית על ידי המערכת ומסכם את נתוני הדיווחים לכל תוכניות החברה. רצוי להשוות לנתוני הדוחות הכספיים של החברה ולוודא שלא נפלה טעות בדיווחי התוכניות השונות.

ד. נתונים כלליים לתקופת הדיווח:

יש למלא את הנתונים הבאים:

ה. הדפסת הקובץ

בתחתית העמוד יש ללחוץ על “הדפס קובץ” בשלב זה הטופס המקוון הופך למסמך PDF אותו יש להדפיס ולחתום עליו.

ו. העלאת טופס חתום

לאחר שחתמתם על הטופס יש לצרף אותו ב”העלאת מסמכים” תחת “טופס דיווח תמלוגים (חתום)” וכן לצרף אסמכתא לתשלום (אם יש לחברה הכנסות החייבות בתמלוגים).

ז. שליחת הטופס

לבסוף, לאחר העלאת המסמכים, יש ללחוץ על כפתור “שליחה”.

לא מופיע כפתור “שליחה”? המשמעות היא שהחברה לא דיווחה על תקופה קודמת או לא תיקנה דיווח שנדחה על ידי רפרנט קרן תמורה. אפשר לשמור את הדיווח הנוכחי כטיוטה, לטפל בדיווחים הקודמים שלא הוגשו ואז לחזור להגשה מלאה של דיווח הטיוטה.

יש לשים לב שבסוף תהליך השליחה, אמור להתקבל חיווי על כך שהפנייה נשלחה בהצלחה לגורם המטפל.

5. לאחר שטופס הדיווח נשלח, אפשר לעקוב אחריו דרך מסך “הפניות שלי” (הנמצא במסך הראשי) בלשונית “הוגשו” ולראות את הסטטוס שלו ותאריך עדכון אחרון.

מילוי דיווח מחצית שנייה:

הדיווח זהה למחצית ראשונה, בתוספת השלב של ביקורת רו”ח.  

דיווחי התמלוגים נדרשים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון שביקר ואישר את הדוחות הכספיים של החברה ולכן:

1. במצב בו הנתונים הכספיים עדיין לא בוקרו על ידי רו”ח, יש לסמן “לא” ולהגיש דיווח לא מבוקר (עם סיום הביקורת השנתית, יש להגיש שוב את הדיווח כשהוא מבוקר – ראו הסבר התהליך בהמשך, בחלק של “תיקון או עדכון דיווח

2. במצב בו הנתונים הכספיים בוקרו על ידי רו”ח, וזאת לאחר שלחברה יש דוחות כספיים מבוקרים, יש לסמן “כן” ולהגיש דיווח מבוקר הכולל מספר שלבים:

א. תיפתח טבלה המסכמת באופן אוטומטי את דיווחי מחצית ראשונה, דיווחי מחצית שנייה וסה”כ שנתי.

חשוב! אם נמצא כי יש טעות בדיווח המחצית הראשונה בטבלה המסכמת, יש להיכנס לדיווח המחצית הראשונה, לתקן כנדרש, לחתום על הדיווח המתוקן ולשלוח אותו שוב. לאחר ביצוע פעולה זו ורק לאחר קליטת הדיווח במערכת על ידי רפרנט קרן תמורה, הנתונים יתעדכנו באופן אוטומטי בטבלה המסכמת ויהיה אפשר להמשיך בהגשת הדיווח המבוקר.

ב. יש להזין את פרטי רואה החשבון המבקר של החברה ולענות על השאלות בדבר העברת ידע נתמך רשות וייצור המוצרים בישראל. מענה על שאלות אלו הוא חובה.

ג. לאחר מילוי הדיווח יש ללחוץ על “הדפס קובץ”. בשלב זה הטופס המקוון, המכיל את הדיווח והצהרת ההנהלה, הופך למסמך PDF אותו יש להדפיס ולחתום עליו. אנא המתינו בסבלנות עד להפקת הדוח והצגתו במסך. שימו לב, כי בדיווח המבוקר גם על רו”ח לחתום על דפי הדיווח וכמובן לצרף אישור רו”ח (נוסח האישור נמצא באתר ורק נוסח זה יתקבל).

ד. לבסוף, לאחר העלאת המסמכים, יש ללחוץ על כפתור “שליחה”.

תיקון או עדכון דיווח

יש מספר מצבים בהם חברה תוכל לבצע תיקון או עדכון של דיווח:

אם התגלה צורך לתקן או לעדכן דיווח תמלוגים שהוגש, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. לבחור את תקופת הדיווח עליה רוצים לבצע שינויים (שימו לב! סטטוס הדיווח יכול להיות “נדחה”, “בטיפול”, “טיוטה” או “טופל”) וללחוץ על כפתור “בואו נתחיל”.

2. לאחר מכן, יעלה הטופס המקוון. יש להגיע לחלק אותו רוצים לתקן או לעדכן ולבצע את השינוי המבוקש. לא לשכוח לצרף את הקובץ המתוקן חתום בצירוף יתר הקבצים הנדרשים (כמו אסמכתא לתשלום, חו”ד רו”ח או הצהרת הנהלה) וללחוץ על “שליחה”.

להורדת המדריך בקובץ PDF > 

*המדריך נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

__________

יש לכם שאלות נוספות? זקוקים לעזרה בהגשת הבקשה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למוקד הלקוחות

בהצלחה!