שותפים מהתעשיה: Razor-Labs ,Radcom ,DeeChecks ,DeepKeep ,CEVA ,Elbit Systems C4I and Cyber, Cognata, Bufferzone Security 
שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת אריאל
תחילת פעילות: 1.1.2022