פיתוח טכנולוגיות מתקדמות של חומרי בנייה, מטריצות צמנטיות וחיזוקים, לשילובן במבני ותשתיות בטון, על ידי קידום בין השאר של כלי עיצוב ותכנון מונעי בינה מלאכותית, כדי לספק דרישות ביצועים ויעדי קיימות. 
לקול הקורא