מטרת המאגד: פיתוח יכולות מתקדמות לביצוע בדיקות אל-הרס הדירות, אמינות וכלכליות למבנים וחומרים שכיום לא קיים עבורם פתרון טכנולוגי מתאים (מאפייני מיקרו-מבנה, שיטות ייצור והרכבה מיוחדות, חומרים מרוכבים, חלקי מתכת מודפסים, קרמיקה ועוד) ואשר יכולות לשמש מגוון רחב של תעשיות ישראליות. היכולות המפותחות יבוססו בין השאר גם על אוטומציה, בינה מלאכותית ומציאות רבודה.
לקול הקורא