תכנית להכשרת 150 בוגרים מצטיינים של תארים במדעים מדויקים, או מהנדסים בתעשייה, למהנדסי מיחשוב קוונטי, לגבש אותם כקבוצת החלוץ של התחום בישראל ולשפר את המוכנות- הקוונטית של התעשייה הישראלית.