itworks פועלת לקידום אוכלוסיות גיוון לתעשית ההיטק מעל 16 שנים. במסגרת המכרז הנוכחי העמותה מגייסת 70 בוגרים מהחברה הערבית באיזורים הנגב, מזרח ירושלים והצפון. לקורסים והכשרות מיועדות למעסיקים ספציפים אשר פותחים אתרי שירות באיזורים אלה. ההכשרות האטרקטיביות כוללות ליווי אישי ופרטני אשר בסופו המשתתפים זוכים לכלי תעסוקתי משמעותי אשר מוציא אותם ממעגל חוסר הניסיון ומאפשר להם תעסוקה משמעותית.