שותפים מהתעשיה: Robotican ,Cogniteam ,Rewalk Robotics ,DLR-deep learning robotics ,Intuition Robotics ,SEAMLESS VISION ,Elbit Systems C4I and Cyber
שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת רייכמן, טכניון
תחילת פעילות: 1.4.2022