שותפים מהתעשייה: Allot ,RadCom ,Flash Networks 
שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה העברית
תחילת פעילות: 1.11.2021